The Team

 
President :
 
  Mansi Sinha
mansi.s24@fms.edu
+91 94253 90064
Executive Members:
 
Bhavya Singh
bhavya.s24@fms.edu
+91 79057 52648
 
  Chetna Kumbhare
chetna.k24@fms.edu
+91 70675 25554
 
Divya Priyadarshini
divya.p24@fms.edu
+91 77810 24425
 
 
  Kumud Kumar
kumud.k24@fms.edu
+91 82187 82884


Shaikh Ruksana Suhani
shaik.s24@fms.edu
+91 73821 40257
 
Sakshi
+91 88722 89520
sakshi.s24@fms.edu